Czy polacy są uczciwi? Raport Moralności Finansowej Polaków

Czy polacy są uczciwi? Raport Moralności Finansowej Polaków

Uczciwość Polaków jest często analizowana przez różne instytucje zajmujące się prowadzeniem badań nad społeczeństwem i konkretnymi grupami społecznymi. W ciągu ostatnich lat raporty Moralności Finansowej Polaków wskazują, że oddawanie długów to obowiązek moralny, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw domowych. Czy Polacy są uczciwi? Zobacz analizę raportu Moralności Finansowej Polaków z 2023 roku i dowiedz się więcej na ten temat!

Badania Moralności Finansowej Polaków – co wykazują analizy?

Coroczne badania i raporty Moralności Finansowej Polaków są prowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Celem realizowania takiej analizy jest weryfikacja zmieniających się trendów moralności finansowej osób mieszkających w Polsce.

Jedno z cyklicznie powtarzanych pytań w corocznych badaniach brzmi: Czy można usprawiedliwić niezwrócenie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść? Zgodnie z odpowiedziami osób ankietowanych w 2023 roku aż 36,5% Polaków wskazało, że takie zachowania można usprawiedliwić. W porównaniu do 2019 roku odsetek osób wskazujących na takie postępowanie wzrósł o 4,5 punktów procentowych.

Zachowania nieetyczne w sferze finansowej – czy Polacy są uczciwi?

Zgodnie z ogólnopolskim raportem Moralności Finansowej Polaków, ankietowane osoby odpowiadały, że niektóre zachowania można usprawiedliwić. Aż 11,2% osób ankietowanych w 2023 roku odpowiedziało, że posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości w celu uzyskania korzyści finansowej można usprawiedliwić.

W przypadku zaciągania zobowiązań kredytowych bez zapoznania się z warunkami finansowania ankietowani odpowiedzieli, że można usprawiedliwić takie zachowania. To odsetek aż 36,5% osób uczestniczących w badaniach.

Problemem okazuje się też praca na czarno. Według 61,6% ankietowanych Polaków takie zachowania można w pełni usprawiedliwić. Ponad połowa osób uwzględnionych w badaniach wskazała też, że płacenie gotówką bez rachunku można realizować w celu uniknięcia podatku VAT, a także można z usprawiedliwieniem przepisać majątek na rodzinę, aby uciec przed wierzytelnościami.

Uczciwość Polaków a kredyty w bankach – ogólnokrajowy problem

Raport Moralności Finansowej Polaków wskazuje też na wiele innych problemów. Te najczęściej dotyczą kwestii związanych z zaciąganiem kredytów z jednoczesnym zatajaniem informacji, które mogą uniemożliwić podpisanie umowy. Takie działania są akceptowane według 51,7% osób ankietowanych.

Co więcej, okazuje się, że nawet 52,8% osób zmienia często rachunki bankowe, aby uniknąć przejęcia majątku przez urząd komornika. Takie wskazania wskazują, że uczciwość Polaków znajduje się pod dużym znakiem zapytania. Według raportu ponad połowa społeczeństwa uważa niemoralne zachowania za w pełni akceptowalne i nie widzi w tym nic złego.

Indeks akceptacji niemoralnych zachowań w ramach uczciwości Polaków

Zgodnie z wynikami badań z 2023 roku indeks uczciwości Polaków wynosi nieco ponad 64%. To oznacza, że niewiele poniżej połowy osób ankietowanych w raporcie Moralności Finansowej Polaków uważa, że niemoralne działania związane z finansami są w pełni akceptowalne i można je usprawiedliwić.

Podsumowując: uczciwość Polaków według raportu jest większa u kobiet, aniżeli u mężczyzn. Nieetycznymi zachowaniami kieruje często poczucie krzywdy i niezadowolenia, a to pozwala konkretnym grupom osób realizować czynności nieetyczne wobec instytucji finansowych, a nawet kasjerów w sklepach. A zatem, czy Polacy są uczciwi? Po dokładnej analizie raportu ZPF można powiedzieć, że na ogół tak, choć niektóre zachowania powinny ulec zmianie, by poprawić poziom wiarygodności polskiego społeczeństwa.