Czy broń trzeba trzymać w sejfie?

Czy broń trzeba trzymać w sejfie?

Właściwe przechowywanie broni jest kwestią niezwykle ważną, a jednocześnie bardzo wrażliwą. Odpowiednie praktyki w tej kwestii pozwalają bowiem na zachowanie bezpieczeństwa, ułatwiają użytkowanie magazynowanego ekwipunku i eliminują ryzyko bardzo poważnych konsekwencji prawnych. Lektura dzisiejszej publikacji odpowiada na kluczowe zagadnienie – czy broń musi być w sejfie?

Gdzie trzymać broń?

Przede wszystkim należy podkreślić, że kwestie związane z odpowiedzialnym składowaniem prywatnego arsenału nie leżą w gestii samego właściciela. Co więcej, wszelkie instrukcje oraz wymagania sformułowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł 31. wspomnianego dokumentu, który przybliża obraz tego, jak w rzeczywistości powinno wyglądać przechowywanie broni. Przytoczony punkt informuje bowiem czytelnika, że ten rodzaj wyposażenia musi być noszony, ale także magazynowany w sposób uniemożliwiający dostanie się w ręce osób do tego nieupoważnionych.

Ten istotny zapis odnosi się jednocześnie do samej amunicji, co ma ogromne znaczenie w kontekście późniejszego wyboru idealnego sejfu. Co to oznacza w praktyce?

W tym kontekście broń musi znajdować się w dedykowanym miejscu, który gwarantuje wystarczające komponenty asekuracji. Dodatkowo należy zadbać o składniki, które mają na to wpływ, czyli same klucze, ale również kody dostępu.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu nie są jedynie formą instrukcji lub wskazówek, ale realnych wymagań wobec posiadaczy broni. Właśnie dlatego obowiązujące regulacje upoważniają służby do przeprowadzania rutynowych kontroli w tym obszarze.

Zakres takiego audytu może skupiać się właśnie na ograniczeniu wobec osób nieupoważnionych – wówczas stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości może zakończyć inspekcję wynikiem negatywnym. Skutki?

Funkcjonariusze policji dysponują możliwością odmowy wydania, a nawet cofnięcia  odpowiedniego pozwolenia dla osób, które nie spełniają wymagań. Zatem, jak skutecznie trzymać broń, aby spełnić wszelkie restrykcje?

Odpowiedzialne przechowywanie broni

Przytoczone już Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26. sierpnia 2014 roku dostarcza kolejnych komunikatów, które precyzują specyfikę danego urządzenia. Tutaj należy odnieść się do paragrafu 2, który podkreśla znaczenie dwóch narzędzi asekuracji. Pierwszym z nich jest specjalnie zaprojektowany magazyn broni. Jaka jest alternatywa?

Brak tego typu pomieszczenia może być zastąpiony specjalnym urządzeniem o ściśle określonych parametrach. W notatce czytamy, że wyposażenie powinno cechować się minimalną certyfikacją S1 w kontekście normy PN-EN 14450. Co tak naprawdę oznaczają wspomniane symbole?

Konkretne normy mają na celu określenie stopnia odporności, którym wyróżnia się model urządzenia. Taki znak jest zatem potwierdzeniem, że produkt przeszedł szereg wymagających oraz zróżnicowanych testów, a jednostka certyfikująca jest doświadczona, rzetelna i posiada europejską renomę funkcjonowania – przykładem jest  VdS Schadenverhütung GmbH lub  European Security Systems Association (ESSA) e. V.

Sama norma PN-EN 14450 jest odpowiedzialna za determinowanie optymalnych i efektywnych metod testowania szaf pancernych. Rozporządzenie wskazuje na minimalny wymóg stosowania klasy S1, ale w tym obszarze funkcjonuje także wyższy moduł, S2.

Wybór sejfu o podwyższonym poziomie  zabezpieczeń ma bezpośrednie przełożenie na aspekty asekuracji, ale także zawieranych warunków ubezpieczeniowych. Świadome przechowywanie broni generuje zatem korzyści na wielu płaszczyznach codziennej eksploatacji!