Jaką klasę powinien mieć sejf na broń? Przepisy a rzeczywistość

Sejf na broń Hartmann Tresore

Z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26. sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji wynika, że dopuszczalne jest przechowywanie broni w sejfie klasy S1 (wg normy PN-EN 14450). To mówią przepisy. Czy jednak – jeśli faktycznie chcemy zachować pełne bezpieczeństwo – szafa klasy S1 jest wystarczająca?

Nowe rozporządzenia a stare normy w zakresie klasy sejfów

Wprowadzenie nowych przepisów w postaci rozporządzenia MSW z dnia 26. sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji wprowadziła nieco zamieszania na rynku szaf pancernych i sejfów. Zgodnie z tym rozporządzeniem broń przechowywać można w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Co zatem z osobami, które już mają szafy na broń? Muszą się po prostu dostosować do istniejących przepisów, na co mają 5 lat.

No dobrze, co jednak z szafami, które wyprodukowano znacznie wcześniej i są znacznie solidniejsze niż szafa klasy S1, ale nie mają tabliczki znamionowej potwierdzającej spełnienie normy PN-EN 14450? W takiej sytuacji przed koniecznością zakupu nowej szafy na broń ratuje użytkownika jedynie otrzymanie certyfikatu potwierdzającego, że posiadana przez niego szafa spełnia wymagania normy S1. Oczywiście, opinia taka może być wydana jedynie przez uprawnioną jednostkę certyfikującą konkretne wyroby, usługi i procesy.

Szafa na broń klasy S1 a bezpieczeństwo

Norma PN-EN 14450 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla sejfów to najniższa z istniejących norm. W praktyce określa ona odporność urządzenia na ataki w punktach SU/TP (w przypadku S1 wystarczy uzyskać 2 SU) oraz opisuje zamek, w jaki powinna być wyposażona szafa (w przypadku tej normy jest to jeden zamek wg EN 1300). Norma nie opisuje grubości ścianek szafy, jej wagi ani sposobu jej kotwienia (a jedynie minimalną wytrzymałość

Sejf na broń
Sejf na broń Hartmann Tresore

mechaniczną na otwór kotwiący na poziomie 20 kN). W praktyce zatem nierzadko szafy na broń spełniające normy S1 będą szafami o wadze 25 kg i grubości ścianki stalowej 2-3 milimetrów. Czy można to naprawdę uznać za wystarczające zabezpieczenie?

Szafa na broń S1 a inne normy

A jeśli masz szafę na broń klasy 0? Czy konieczna jest jej wymiana na, bądź co bądź, słabszej jakości szafę klasy S1 lub S2? Na szczęście nie. Z opinii Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przesłanej przez Komendę Główną Policji do Hartmann Tresore (sygnatura ES-2080/2047/15) wynika, że szafy klasy „0” według normy PN-EN 1143-1 mają wyższą klasę odporności na włamanie niż szafy normy PN-EN 14450. A skoro tak, to wszystkie szafy sklasyfikowane według normy PN-EN 1143-1 spełniają wymogi rozporządzenia.

Jeśli zatem kupujesz szafę na broń, to – mimo że na ten moment przepisy wymagają spełnienia jedynie normy S1 – warto rozważyć zakup szafy na broń klasy S2, „0” lub wyższej. Są ku temu trzy powody. Pierwszym jest bezpieczeństwo własne i domowników. Drugi powód wiąże się z przechowywaniem w sejfie, oprócz broni, domowych kosztowności, kolekcji np. numizmatycznych lub cennych dokumentów. Ostatnim powodem  jest potrzeba zabezpieczenia się na przyszłość przed koniecznością ponownego zakupu szafy na broń w wyniku kolejnej zmiany rozporządzenia. Bo to, że zmiany w zakresie zaostrzenia przepisów i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa przechowywania broni (zwłaszcza długiej broni myśliwskiej) będą następować, jest więcej niż pewne. Sytuację taką obserwowaliśmy już w Niemczech.

Sprawdź: Szafy na broń w Hartmann Tresore