Klasa sejfu a ubezpieczenie

Klasa sejfu a ubezpieczenie

Czy wiesz, że to, na jaką wartość możesz ubezpieczyć przechowywane w sejfie kosztowności i materiały, zależy w dużej mierze od klasy tego urządzenia? Jak ma się klasa sejfu do wysokości ubezpieczenia?

Wartość przechowywanych kosztowności – jednostka obliczeniowa

Wartość pieniądza zmienia się, dlatego norma ubezpieczeniowa nie jest wartością stałą – gdyby tak było, trzeba by było ją często aktualizować. Dlatego też stworzono pojęcie jednostki obliczeniowej. Jest to 120 średnich pensji w Polsce. W zależności od różnic średniego wynagrodzenia waha się w kwestii maksymalnej dopuszczalnej wartości przechowywanych w sejfie przedmiotów. W sejfach klasy I przechowywać można rzeczy o wartości 1 jednostki obliczeniowej.

Sejfy klasy S1 i S2 i ich ubezpieczenie

Klasę tych sejfów określa Polska Norma PN-EN 14450. W sejfie klasy S1 można przechowywać przedmioty lub pieniądze o wartości do 0,1 jednostki obliczeniowej – co w praktyce oznacza ok. 48 tys. zł (uznając jako średnie wynagrodzenie kwotę 4019,08 zł w okresie wrzesień–listopad 2016 r.). W sejfie klasy S2 można przechowywać przedmioty lub pieniądze o wartości 0,2 jednostki obliczeniowej (czyli ok. 96 tys. zł).

Jeśli dodatkowo jednostka klasy S1 zostanie zabezpieczona systemem sygnalizacji włamania i napadu, to wartość przedmiotów rośnie do 0,2 jednostek obliczeniowych, a w przypadku klasy S2 – do 0,4 (na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7. września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne).

Sejfy klasy PN-EN 1143-1 i 1143-2

  • Klasa 0 – pozwala na przechowywanie przedmiotów o wartości 0,5 jednostki obliczeniowej,
  • klasa I – 1 jednostki obliczeniowej,
  • klasa II – 1,5 jednostki obliczeniowej,
  • klasa III – 3 jednostek obliczeniowych,
  • klasa IV – 5 jednostek obliczeniowych.

Dodatkowo można zwiększyć limit wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach klasy PN-EN 1143-1 i 1143-2 poprzez spełnienie dodatkowych warunków.

I tak:

  • jeśli sejf jest dodatkowo wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, limit wartości zwiększa się dwukrotnie w zależności od klasy urządzenia,
  • jeśli dodatkowo, poza sygnalizacją włamania i napadu, zainstalowano też system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń – trzykrotnie (a w przypadku klasy III – do 10 jednostek),
  • jeśli oprócz wspomnianych dwóch warunków miejsce przechowywania wartościowych przedmiotów zostanie objęte całodobową ochroną fizyczną świadczoną przez specjalistyczną, uzbrojoną formację ochronną, to limit wartości rośnie z reguły pięciokrotnie (wyjątkiem jest klasa II, gdzie limit wzrasta do 10 jednostek obliczeniowych, oraz klasa IV, gdzie limit wzrasta 4 razy – do 20-krotności jednostki obliczeniowej).

Podsumowując – przy ubezpieczaniu majątku warto wcześniej zastanowić się, jakiej wartości towar chcemy zabezpieczyć i na ile powinien zostać ubezpieczony oraz jakie będą panować warunki w miejscu przeznaczenia sejfu. Dopiero mając takie dane warto zdecydować się na zakup konkretnego urządzenia do firmy.

Sprawdź: Sejfy antywłamaniowe w Hartmann Tresore